Koučink

O tom, jak se chceme mít, cítit se a žít, se rozhodujeme sami.

Co pro mě znamená koučování? 

Koučink je pro mě efektivní cesta k větší životní spokojenosti, jedna z cest k osobnímu štěstí.
Koučování vnímám jako efektivní způsob, jak najít způsoby řešení diskutovaných témat, motivaci a odhodlání, větší sebevědomí či odvahu, jak odbourat strach, užít si cestu a dosáhnout vysněného cíle.

Jak ke koučování přistupuji?

S respektem k individualitě a potřebám koučovaného, s odhodláním pomoci otevřít jeho vlastní dveře poznání.
Koučink je fascinující cesta zvědomování. Budeme společně poznávat, objevovat, žasnout, prahnout... a bude nás to bavit! Pocit z nového poznání, rostoucí vnitřní síly a nové energie je totiž k nezaplacení.

Co ode mě můžete čekat

Hloubku. Napojení. Respekt.

Systematičnost.

Pochopení a podporu.

Proč si vybrat právě mě

V koučinku spojuji svůj analytický přístup nesoucí potřebu hlubšího poznání, touhu po nalezení smyslu a dosažení cíle se silnou empatií.

A protože mě to baví!

Co rozhodně nečekejte

Předsudky.

Koučink podle šablony.

Tlak na to, co sami nechcete.

Reference

Milena, 43let

Specialista pro obchod

„Přínos koučinku vidím v rozvoji a posílení vlastního potenciálu, získání větší důvěry ve vlastní síly, větší jistoty ve svých rozhodnutích. Uvědomění si svého reálné chování. Koučink mi pomohl zlepšit rozhodovací schopnosti, rozlišovat mezi pracovním a osobním vztahem, využít vyšší efektivity v pracovních vztazích a zvýšení celkové sebejistoty. Dále mi pomohl dosáhnout spokojenosti v osobním životě a prací.

Ze sezení s Petrou jsem vždy odcházela pozitivně naladěná. Petra mi vždy věnovala 100% soustředěnost. Na další setkání jsem se pokaždé těšila.“

Pavel, 38let

IT designér

„Za velmi přínosné považuji o věcech začít mluvit, umět je pojmenovat a prakticky na nich začít pracovat. Umožnilo mi to o sobě přemýšlet nahlas. Za důležité a pozitivní považuji rychlé navázíní důvěry. Ta mi umožnila otevřene a nahlas hovořit, věci pojmenovat a začít na nich pracovat. Způsob dotazování mi zpřístupnil informace, které člověk přehlíží nebo se je snaží potlačovat.. Z mého pohledu i pohledu okolí mi koučink přinesl změnu k lepšímu a nastartoval proces na sobě pracovat. “

Honza, 36let

Vývojář IT

"Za velkou výhodu koučinku považuji fakt, že cílem je koučovaného navést, aby daný problém vyřešil sám. To vede, alespoň podle mé zkušenosti, k daleko lepším výsledkům, než když je řešení problému tzv. naservírované na podnose.

Smyslem koučovacích sezení bylo zlepšení vědomé komunikace a time managementu. V obou případech vnímám jednoznačný posun k lepšímu. V případě time managementu mi koučink pomohl ujasnit si způsob organizace úkolů a to jak pracovních, tak mimopracovních. Jako druhý cíl jsem si dal za úkol zlepšit komunikaci ke svému okolí. Tady mi koučink pomohl najít cestu, jak se lépe vyjadřovat s ohledem na potřeby a pocity ostatních.“