Jóga pro mysl

O tom, jak se chceme mít, cítit se a žít, se rozhodujeme sami.

Co je jóga mysli? 

Trénink zvědomování si, zaměřování pozornosti, koordinace myšlenek, bourání stereotypů, objevování nových možností, rozšiřování hranic - protože hranice si nastavujeme pouze svou vlastní myslí, je naším jediným limitujícím faktorem. Je to tedy velice efektivní cesta k větší životní spokojenosti, jedna z cest k osobnímu štěstí.
Práce s myslí je efektivní způsob, jak najít způsoby řešení diskutovaných témat, motivaci a odhodlání, větší sebevědomí či odvahu, jak odbourat strach, užít si cestu a dosáhnout vysněného cíle.

Jak k józe mysli přistupuji?

S respektem k individualitě a potřebám klienta, s odhodláním pomoci otevřít jeho vlastní dveře poznání.
Jóga mysli je fascinující cesta zvědomování. Budeme společně poznávat, objevovat, žasnout, prahnout... a bude nás to bavit! Pocit z nového poznání, rostoucí vnitřní síly a nové energie je totiž k nezaplacení.

Co u mě můžete získat

Hloubku. Napojení. Respekt.

Systematičnost.

Otevřenost.

Pochopení a podporu.

Koučovací techniky.

Propojení práce s myslí i s tělem.

Proč si vybrat právě mě

Svým osobním příkladem inspiruji lidi k tomu, aby šli vlastní cestou za hlasem svého srdce. 

Po téměř 19 letech v korporátních firmách jsem odešla z tohoto prostředí z vysoké pozice s hlubokým přesvědčením, že se chci naplno věnovat tomu, co je mým posláním.

A již více než rok žiju naplno své ikigai.

Co je u mě jedinečné

Propojuji znalosti z koučinkových výcviků (korporátní koučinkový výcvik, certifikovaný QED koučovací výcvik, ikigai výcvik) s jógovou filozofií, znalostmi Ájurvédy v celostní přístup péče o klienta dle jeho nastavení, uvědomění a potřeb. 

Reference

Milena, 43let

Specialista pro obchod

„Přínos koučinku vidím v rozvoji a posílení vlastního potenciálu, získání větší důvěry ve vlastní síly, větší jistoty ve svých rozhodnutích. Uvědomění si svého reálné chování. Koučink mi pomohl zlepšit rozhodovací schopnosti, rozlišovat mezi pracovním a osobním vztahem, využít vyšší efektivity v pracovních vztazích a zvýšení celkové sebejistoty. Dále mi pomohl dosáhnout spokojenosti v osobním životě a prací.

Ze sezení s Petrou jsem vždy odcházela pozitivně naladěná. Petra mi vždy věnovala 100% soustředěnost. Na další setkání jsem se pokaždé těšila.“

Pavel, 39let

IT designér

„Za velmi přínosné považuji o věcech začít mluvit, umět je pojmenovat a prakticky na nich začít pracovat. Umožnilo mi to o sobě přemýšlet nahlas. Za důležité a pozitivní považuji rychlé navázíní důvěry. Ta mi umožnila otevřene a nahlas hovořit, věci pojmenovat a začít na nich pracovat. Způsob dotazování mi zpřístupnil informace, které člověk přehlíží nebo se je snaží potlačovat.. Z mého pohledu i pohledu okolí mi koučink přinesl změnu k lepšímu a nastartoval proces na sobě pracovat. “

Honza, 36let

Vývojář IT

"Za velkou výhodu koučinku považuji fakt, že cílem je koučovaného navést, aby daný problém vyřešil sám. To vede, alespoň podle mé zkušenosti, k daleko lepším výsledkům, než když je řešení problému tzv. naservírované na podnose.

Smyslem koučovacích sezení bylo zlepšení vědomé komunikace a time managementu. V obou případech vnímám jednoznačný posun k lepšímu. V případě time managementu mi koučink pomohl ujasnit si způsob organizace úkolů a to jak pracovních, tak mimopracovních. Jako druhý cíl jsem si dal za úkol zlepšit komunikaci ke svému okolí. Tady mi koučink pomohl najít cestu, jak se lépe vyjadřovat s ohledem na potřeby a pocity ostatních.“

Zuzka, 38let

Analytik procesů

"Rozhovor veden ve velmi příjemném tónu, uvolněná atmosféra, navozen pocit důvěřivosti - ačkoli bylo rozebíráno velmi důvěrné a osobní téma, měla jsem v kouče absolutní důvěru, nebála jsem se rozebírat témata, o kterých s jinými lidmi nemluvím.
Otázky kladeny tak, že vedly k zamyšlení, k jinému úhlu pohledu, k uvědomění si nových skutečností; odvedení pozornosti od fixace na problém jako takový k cíli a tím i k cestě k jeho dosažení, nastavení propojení "problému" a "výhody" z něj pramenící (překlopení negativních emocí v pozitivní), přípravě na konkrétní očekávané problémové situace, odbourání problému učinit rozhodnutí ve zdánlivě neřešitelné situaci.“

Vlastimil, 40let

Logistik

"Díky našim sezení přicházím na věci, které bych chtěl nebo potřeboval v mém životě zlepšit nebo na ně získat jiný náhled.
Řekl bych, že díky vašim otázkám se mi k tomu otevírají dveře a mohu rozlišit, co je nutné nebo potřeba zlepšovat a co naopak je v pohodě (i když před tím jsem si myslel, že není).
Tedy bych shrnul naše sezení jako velice pozitivní a důležité pro můj vnitřní klid a uvědomění, i když jsou dost intenzivní pro mojí hlavu. Příjemné bylo zjištění, že můžu mluvit o věcech, o kterých jsem nikomu nechtěl ani říkat. S tím, že jsem myslel, že to řešit nejde.
Vaše otázky jsou trefné a musím o nich hodně přemýšlet a to je to, co potřebuji.“